NORGESGJERDE
Kundeinformasjon
1 / 5
Fyll ut forespurt informasjon før du klikker på Neste !
De fleste felt er obligatoriske og derfor markert med en stjerne.

Avbryt
Velkommen til tegneprogrammet hos Norgesgjerde AS. Før du begynner, anbefaler vi at du har følgende informasjon klart:
  • Type rekkverk, gjerde og/eller levegg du vil ha.
  • Antall meter pr strekk
  • Fundament (jord, betong, tre osv)
Lykke til! Skulle du ha noen spørsmål til denne løsningen, er du velkommen til å kontakte oss.
NAVN
ADRESSE
TLF
E-POST
NORGES GJERDE
Valg av modell/type
2 / 5
Velg en type og en modell. Ønsker du å kombinere flere modeller, legger du til disse med knappen Legg til flere modeller og velg deretter ønsket modell.
Avbryt
Type:
Modell:
Type:
Modell:
Type:
Modell:
Type:
Modell:
Legg til flere modeller
NORGES GJERDE
Tegn skisse    
3 / 5
1. Velg hvilken modell du skal tegne opp først ved å klikke på ønsket modell øverst til høyre. Består prosjektet ditt av kun en gjerdetype (f.eks. kun rekkverk), er modell allerede valgt for deg.
2. Velg startpunkt ved å plassere blå markør der du vil starte tegningen av gjerdet.
3. Skriv inn antall meter i feltet over talltastene og velg retning ved hjelp av pilene under talltastene. Første strekning avsettes da på skissen. Gjenta dette for hver strekning du skal legge inn.
4. Port tegnes inn ved hjelp av knappen «Legg til port». Velg mellom enkel eller dobbel port samt ønsket bredde og klikk «Velg». Bruk deretter piltastene på skjermen til å velge retning for porten.
5. Løsningen tillater ikke å tegne inn andre vinkler enn 45°/90°/180°. Dersom du har vinkler som avviker fra dette, kan dette angis ved å påføre en merknad med knappen «Andre forhold og deretter «Diverse».
6. Dersom gjerde skal monteres i bue, velges knappen «Legg til kurve». Skriv så den diagonale (skrå) lengden (fra der kurven starter til den stopper) og velg retning med en av diagonalpilene. En bue avtegnes da på skissen. Buen kan om ønskelig justeres ved å dra i den mørkeblå markøren på buen for å angi hvor krapp svingen er. Ved behov kan man avtegne spesielle forhold eller kommentarer med knappen «Andre forhold» og deretter «Diverse». Eventuelt notat kan legges til på neste side under «Spesielle merknader».
7. Ved behov kan man også notere andre spesielle forhold på skissen, slik som «Hindringer», «Hellinger», «Trapper» og «Diagonal levegg (overgang fra rekkverk/stakitt til levegg». Bruk knappen «Andre forhold» for å få tilgang til disse. Velg funksjon og plasser markøren på ønsket sted. Man kan også notere ytterligere opplysninger på neste side under «Spesielle merknader».
8. Grønn markør viser startpunkt for neste strekk. Klikk på riktig sted om nødvendig før du fortsetter.
9. Knappen «Vise/Fjerne stolper» skrur av og på visning av stolper.
10. Du kan skalere tegningen til maks, forstørre og forminske ved å klikke på en av knappene øverst til høyre i tegnevinduet.
11. Knappen «Angre» lar deg angre siste strek.
Avbryt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
C
LEGG TIL PORT(ER)
LEGG TIL KURVE(R)
ANDRE FORHOLD
Hindring
Hus evt. garasje symbol kan evt. flyttes/endres og plasseres etter forholdene – dersom ønskelig.
Helling
Flytt symbol og marker hvor evt. hellingen er.
Trapp
Markør flyttes og peker på hvor trappen er.
Skrå Levegg
Flytt markør for å indikere hvor skrå levegg ønskes.
Diverse
Indikere/anmerke andre forhold.
Skriv inn distansen- og velg retningen. Du kan deretter justere kurven på buen med den blå sirkelen!
Porttype:
Portbredde:
Etter plukke riktig port, velg din retning.
1 Utgangspunkt, klikk for å flytte
2 Skriv inn en avstand
3 Klikk på en retning
NORGES GJERDE
Opplysninger / Valg
4 / 5
GJERDET MONTERES PÅ


STOLPETOPPER – DERSOM DE ØNSKER ANDRE ENN STANDARD SOM LEVERES (SAMME PRIS)


GENERELLE OPPLYSNINGER:

SPESIELLE MERKNADER:
  • Helling
  • Trapp
  • Skrå Levegg
  • Diverse
NORGES GJERDE
FERDIG    
5 / 5
Takk for Deres forespørsel!
Så snart vi har kvalitetssikret dine opplysninger, vil du få tilsendt et tilbud. Skulle noe være uklart, tar vi kontakt for ytterligere informasjon. Dersom De ønsker kan De sende oss bilder til vår e-post adresse: tilbud@norgesgjerde.no
Last ned en kopi av Deres forespørsel nedenfor.